ஒன்றாய் முன்னோக்கி – மாபெரும் வெற்றிக்கான மக்கள் பேரணியில் சஜித்…!!

செல்லுமிடமெல்லாம் மக்கள் வெள்ளம்…இலங்கை வரலாற்றில் என்றுமில்லாதவாறு ஓர் அரசியல் தலைவருக்கு ஆதரவாக திரண்ட பொதுமக்கள்..

இப்பொழுதே உறுதியானதா சஜித்தின் வெற்றி..?

ஜனாதிபதித் தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளிலிருந்து…

1K Shares